SMARTMSG

Najlżejsza wielofalowa platforma laserowa na świecie

Chirurgia

Proktologia

Chirurgia naczyniowa

Biostymulacja ran przewlekłych i owrzodzeń

Mikrochirurgia

Diagnostyka

SMARTMSG

 • Najszerszy zakres zastosowań – szeroki wybór akcesoriów zabiegowych
 • Prosta i intuicyjna obsługa
 • Bogata biblioteka gotowych procedur zabiegowych z możliwością ich modyfikacji i przypisywania do pacjentów
 • Większa precyzja zabiegów ze zmniejszoną inwazyjnością dla tkanki
 • Szybki powrót do codziennych aktywności
 • Redukcja bólu
 • Brak konieczności hospitalizacji
 • Najniższe koszty eksploatacyjne

Krótka historia laseroterapii

Historia wykorzystania laserów w medycynie zaczyna się od laserów chirurgicznych, zwanych wówczas nożami laserowymi.

Pierwszym, któremu udało się zbudować laser, był amerykański naukowiec Theodore Maiman. Ta koherentna i monochromatyczna wiązka światła laserowego zabłysła w 1960 i rozpoczęła perspektywiczną erę, dając początek wszystkim nowoczesnym laserom na ciele stałym.

W październiku 1961 roku: Elias Snitzer z American Optical Co. donosi o pierwszej operacji laserem neodymowym.

W grudniu 1961 roku: Pierwszy zabieg medyczny z użyciem lasera wykonuje dr Charles Campbell z Instytutu Okulistyki w Columbia-Presbyterian Medical Center i Charles Koester z American Optical Co. w Columbia-Presbyterian Hospital na Manhattanie. Amerykański optyczny laser rubinowy użyty zostaje do zniszczenia guza siatkówki.

W październiku 1962 roku: Nick Holonyak, konsultant w laboratorium General Electric Co. w Syracuse, publikuje swoją pracę na temat „widzialnej czerwonej” diody laserowej GaAsP, kompaktowego, wydajnego źródła widzialnego światła koherentnego.

W 1963 roku: uruchomiono pierwszy polski laser HE-NE – powstały w Wojskowej Akademii Technicznej – generujący promieniowanie o długości fali 1,15 µm.

W 1964 roku zbudowany został pierwszy laser półprzewodnikowy z pompowaniem diodowym.

Od 1972 roku zaczyna się początek powszechnego wykorzystywania laserów w medycynie światowej. Głównym powodem szukania nowych zastosowań lasera w medycynie było pojawienie się światłowodów. Umożliwiły one wprowadzenie wiązki laserowej do jam ciała oraz narządów jamistych.

Po raz pierwszy w historii lasery w Proktologii zaprezentowano w 1989 roku. Było to operacyjne wycięcie hemoroidów. Następnie w 1990 roku Masson opisał przypadki pacjentów, u których wykonano hemoroidektomię laserem CO2 w warunkach ambulatoryjnych z dobrymi wynikami.

Zastosowania

SMARTMSG-1
980nm, 1470nm (15W)

SMARTMSG-2
980nm (15W)

SMARTMSG-3
1470nm (15W)

SMARTMSG-4
1940nm (7W)

SMARTMSG-5
405nm,635nm (0,5W)

Chirurgia naczyniowa

Proktologia

Mikrochirurgia

Leczenie ran

Diagnostyka infekcji

Każdy z laserów może być rozbudowany o rękojeść 635 nm idealną do biostymulacji oraz leczenia ran, jak również o rękojeść 405 nm zaprojektowaną specjalnie do diagnostyki zainfekowanych miejsc oraz wykrywania bakterii.

Długości fal

405 nm

635 nm

980 nm

1470 nm

1940 nm

Hemoroidy

 

Przetoka

 

Chirurgia

 

Żylaki

Naczynia

 

 

Mikrochirurgia

 

Leczenie ran

Diagnostyka infekcji

Masz pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Lasotronix

ul. Elektroniczna 2A
05-500 Piaseczno

(+48) 22 736 34 34
biuro@lasotronix.pl
Godziny otwarcia biura

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00

Zostaw nam Twój adres mailowy lub numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą.


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lasotronix 
Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Elektronicznej 2A, 05-500 Piaseczno
  2. kontakt z Administratorem Ochrony Danych – biuro@lasotronix.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty zarządzające stroną www oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym momencie
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.