Neurochirurgia

Przezskórna laserowa dekompresja dysku (PLDD)

to małoinwazyjna procedura, której celem jest znaczne zmniejszenie bólu u pacjenta i zredukowanie deficytu neurologicznego.

Neurochirurgia

Przezskórna laserowa dekompresja dysku (PLDD)

Zalety laseroterapii w neurochirurgii

 • Wysoka absorpcja wody umożliwiająca szybkie odparowanie
 • Znieczulenie miejscowe
 • Wysoka precyzja zabiegu
 • Mniejsze krwawienie i ból
 • Minimalnie inwazyjny zabieg
 • Zabieg przeprowadzany w warunkach ambulatoryjnych
 • Wysoki wskaźnik powodzenia
 • Możliwość jednoczesnego leczenia kilku schorzeń dysków międzykręgowych

Korzyści dla pacjenta

 • Krótki czas zabiegu
 • Minimalny czas powrotu do zdrowia
 • Mniej powikłań po zabiegu lub ich całkowity brak
 • Mniejsze krwawienie i ból
 • Nieznaczne tworzenie się tkanki bliznowatej
 • Wysoki wskaźnik powodzenia

Opinie

Najczęściej zadawane pytania?

Masz więcej pytań?

Jeśli nie znaleźliście Państwo odpowiedzi na swoje pytanie prosimy skontaktować się z nami.

Masz pytania?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z nami.

Lasotronix

ul. Elektroniczna 2A
05-500 Piaseczno

(+48) 22 736 34 34
biuro@lasotronix.pl
Godziny otwarcia biura

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00

Zostaw nam Twój adres mailowy lub numer telefonu. Skontaktujemy się z Tobą.


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lasotronix 
Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Elektronicznej 2A, 05-500 Piaseczno
  2. kontakt z Administratorem Ochrony Danych – biuro@lasotronix.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako usprawiedliwionego interesu administratora oraz w celach marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty zarządzające stroną www oraz podmioty realizujące usługę mass mailingu
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. Zgoda może być odwołana w każdym momencie
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu oraz otrzymywania ofert marketingowych, udziału w ankietach.